מורה דרך להעיר בעלזא, יו"ל לרגל נסיעת כ"ק אדמו"ר שליט"א להשתטח על קברי רבותיו זצוקללה"ה בעיר בעלזא – אוקראינה, לפני חתונת בנו החתן

Title: 
מורה דרך להעיר בעלזא, יו"ל לרגל נסיעת כ"ק אדמו"ר שליט"א להשתטח על קברי רבותיו זצוקללה"ה בעיר בעלזא – אוקראינה, לפני חתונת בנו החתן הרב אהרן מרדכי שליט"א, כ' סיון תשנ"ג
Publisher: 
מכון מחקר וארכיון "כתר מלכות"
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1993
Publication Language: 
Community: