לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים

Author: 
סתוי, זיסי ויגאל שוורץ (ע')
Publication title: 
לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים
Publisher: 
דביר ומכון הקשרים – אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Publishing place: 
אור-יהודה
Date: 
2014
Publication Language: 
Remarks: 

Includes entries on forty-four authors from Galicia-Bukovina (for extension see the note in Hebrew): Azriel Ukhmani, Moshe Ungerfeld, Aharon Appelfeld, Joseph Bau, Meir Bosak, Avraham Ben-Yitzhak, Benzion Benshalom, Rivka Gurfein, Nathan Gross, Uri Zevi Greenberg, Abraham Huss, Hilda Huppert, Jacob Horowitz, Eisig Silberschlag, Gabriel Talpir, Yehuda Yaari, Israel Cohen, Abraham Carmel, Leo Lipsky, Pinchas Elad, Itzik Manger, Meir Mohar, Shimshon Meltzer, Jechiel Mohar , Dov Sadan, Ephraim Sten, Shmuel Yosef Agnon, Anda Amir, Dan Pagis, Ida Fink, Shemuel Yeshayahu Penueli, Roman Frister, Shraga Kadari, Dov Kimhi, Shalom Kramer, Getzel Kressel, David Rokeach, Avraham Shaanan, Shlomo Shva, Pinhas Sadeh, Gershon Shofman, Shlomo Shenhod, Schmuel Schneidr, Lea Shinar.