יהדות גליציה ובוקובינה: ביבליוגרפיה מוערת

הביבליוגרפיה המוערת על יהדות גליציה ובוקובינה היא פרויקט משותף של עמותת יהדות גליציה ובוקובינה ושל לודמר – הפרויקט הבינלאומי לחקר המורשת היהודית של גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה.

הביבליוגרפיה מכסה כמאתיים שנות ספרות על היהדות בגליציה ובבוקובינה, היא כוללת שלל חיבורים המתייחסים, במלואם או בחלקם, להיסטוריה ולמורשת של אותן תפוצות, על קהילותיהן ועל אישיהן, ובעיקר מראשית הסיפוח האוסטרי (1772)  ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה (1939). 

 עד עתה קובצו כבר אלפי חיבורים, ספרים, פרקים מספרים, חוברות ומאמרים בכעשר שפות, מתוך פרסומים למכביר. פריטי הביבליוגרפיה והדרכים לאחזר אותם מספקים לחוקרים, לתלמידים ולציבור הרחב גישה מהירה למאגר ידע רחב היקף על היהדות בגליציה ובבוקובינה, שחלק ניכר ממנו לא היה נגיש עד עתה דרך מאגרים קיימים.  קרא עוד על מפעל הביבליוגרפיה

ראה יותר פריטים ביבליוגרפיים של מחקרים כלליים ושל קהילות גליציה ובוקובינה בקובץ pdf כאן

Author Title Yearсортувати за спаданням
טלר, צבי אלעזר ניב שפתיים 1875
ברוך עין תעלומות עין 1876
גולדנשטרן, הירש אגרת בקורת : ופתח תשובה באנשי און אשר הרעישו ארץ בשקרותם ... ולהראות לכל צדקת הצדיק ... מוהר"ר יצחק אהרן (עטינגא) סג"ל 1876
[סמולנסקין פרץ] אגודת שושנים: כולל שירי שפת עבר מאת יעקב ביברינג. וויען תרל"ז. בדפוס געארג בראג ושותפו פ' סמאלענסקין 1877
Baeck, Samuel Die Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur vom babylonischen Exile bis auf die Gegenwart 1878
א. ב. ן י. ל. ר. [יהודה לייב ריטרמן, ובפועל: יחיאל מתתיהו צונץ ורפאל נתן נטע רבינוביץ] מענה נכונה ונמרצת על על טענות [...] המבקר ספר 'עיר הצדק' במכתב עתי 'השחר' להציב כבוד המחבר על מכונו ועיר הצדק על משפטה תשב 1878
ליפא, חיים דוד אסף המזכיר: יכלכל שמות (אדרעססען) של רבנים, מגידים, מורים בבתי ספר, שליחי צבור, מחברי ספרים, אוהבי חכמת ישראל ותומכיה, עם רשימה של 1879
Hecht, Emanuel und Meyer Kayserlin Handbuch der israelitischen Geschichte von der Zeit des Bibel-Abschlusses bis zur Gegenwart, 3 ganzlich umgearbeitete Auflage 1879
אגרת פתוחה, מאת הק' מנחם מענדיל איילבוים במהרי"צ ז"ל מתושבי עיה"ק צפת מילידי ק"ק ליזענסק' 1879
רוזנסון, משה ליום הלדת: שיר ליום מלאת ששים שנה להרב החכם החוקר בקדמוניות ובודק גנזי נסתרות מו"ה צבי הירש בודק הי"ו 1879