לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור[לכסיקון של ספרות יידיש החדשה],1—8

Title: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור[לכסיקון של ספרות יידיש החדשה],1—8
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Appeared during the years 1956-1981; including approximately 600 entries about people from Galicia and Bucovina; a supplementary book by Berl Kagan appeared in New York in 1986.