ספר הזכרון לבית המדרש לרבנים בווינה: דברי זכרונות ודברי מדע, יוצא לאור במלאות מאה שנים להולדתו של ראש בית המדרש ר' אריה שווארץ, על

Title: 
ספר הזכרון לבית המדרש לרבנים בווינה: דברי זכרונות ודברי מדע, יוצא לאור במלאות מאה שנים להולדתו של ראש בית המדרש ר' אריה שווארץ, על ידי תלמידי המוסד
Publisher: 
ראובן מס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1946
Publication Language: 
Remarks: 

An institution the majority of whose students came from Galicia.
Mainly the following parts:
7-16 - Benjamin Menahem Klar, 'Rabbinic School in Vienna (1893-1938) (a historical overview)': including references to Joseph Samuel Bloch (9), Victor Aptowitzer (11-13), Simchah Pinsker (12), Joshua Heschel Schorr (12), David Heinrich Mueller (13), Leon Kellner (13), Shmuel Zevi Gutman, Levi Freund (14), Judah Leo Landau (14), Zevi Hirsch Chajes (14-15) and Benjamin Murmelstein (15).
64-71 - Bergman, Judah, 'About the Important Students Who Passed Away': included in its introduction sections dedicated to ten students from the Austrian Empire, nine of whom were from Galicia: Samuel Gutman, Benjamin Grill (64), Michael Berkowitz (64-65), Judah Leo Landau (65), Moses Schorr (65-66), Levi Freund (66), Bernard Hausner (66-67), Zevi Hirsch Chajes (67-68), and Bernhard Wachstein (68).
72-82 - 'List of Students': approximately 335 students, among them close to 200 from Galicia.