כרזת התיאטרון היהודי בלמברג המזמינה את הציבור...

CAHJP Code: 
PL 451
Original name: 

כרזת התיאטרון היהודי בלמברג המזמינה את הציבור להצגת המחזה"Herodes der Groβe" מאתJehuda L. Landau

English name: 
A Announcement of the Jewish Theater in Lviv (Lemberg)

Date of item:

from: 
July 1890
Language: 
Country: 

בורשה Archiwum Skorbowe תמציות שנעשו ע"י ד"ר פ...

CAHJP Code: 
PL 178
Original name: 

בורשה Archiwum Skorbowe תמציות שנעשו ע"י ד"ר פלדמן ב פתקאות עם ידיעות על היהודים בערים שונות במאות 16-18הארכיון נשרף כלליל בשנת 1939

Language: 
Country: 

מכתבים ותעודות בקשר עם פעולות ועד העזרה לנצול...

CAHJP Code: 
PL 166
Original name: 

מכתבים ותעודות בקשר עם פעולות ועד העזרה לנצולי הפרעותמעזבונו של ד"ר א.פ. וואשיץ

English name: 
Letters and documents regarding the actions of "Vaad Haezra" assisting the Survivores of pogroms.

Date of item:

from: 
1919
Language: 
Country: 

הצעת תקנון לקהלה שהוצע ע"י החסידים בגליציה - ...

CAHJP Code: 
PL - 103
Original name: 

הצעת תקנון לקהלה שהוצע ע"י החסידים בגליציה - אחרי 1854

English name: 
A proposal for a community proclamation suggested by the Hasidim in Galicia.After 1854.
Language: 

"Ognisko" אשור של המשטרה בדבר האגודה החשאית

CAHJP Code: 
PL - 85
Original name: 

"Ognisko" אשור של המשטרה בדבר האגודה החשאית

English name: 
An approvle of the police regarding the secret society "Ognisko"

Date of item:

from: 
1910
Language: 
Country: 

ארבעה מסמכים שונים בין השאר: תקנון של "חברה ל...

CAHJP Code: 
PL 40
Original name: 

ארבעה מסמכים שונים בין השאר: תקנון של "חברה להוצאת ספרים" 1898; "קול קורא" על הקמת הספריה תרס"א (בין בעליה ש.בובר

English name: 
Four diffrent documents. Among them: An establishment document of a book publishing company 1898; A public declaration of the establishment of the library in 1901 (S. Buber was on of its owners)

Date of item:

from: 
1901
Language: 

גלויה מאת הרב חנינא רוקח המאשרת קבלת תרומה.

CAHJP Code: 
PL 271; CD 156
Original name: 

גלויה מאת הרב חנינא רוקח המאשרת קבלת תרומה.

English name: 
Rabbi Chanina RokachA receipt for a donation

Date of item:

from: 
1930
Size: 
1
Language: 
Country: 
Community: 

דף אחד מתוך פנקס הקהל

CAHJP Code: 
PL/582
Original name: 

דף אחד מתוך פנקס הקהל

English name: 
A protocol of the "HaKahal" (local Jewish community bourd)A page from the community minute book (pinkas)

Date of item:

from: 
1771
Language: 
Country: 

קטעי עתונות ומכתבים לתולדות הגמנסיה העברית בק...

CAHJP Code: 
PL/679
Original name: 

קטעי עתונות ומכתבים לתולדות הגמנסיה העברית בקראקוב

English name: 
Newspaper clippings and letters concerning the Hebrew secondary school in Krakov

Date of item:

from: 
1918
Size: 
3
Language: 
Country: 
Community: 

סיסטעם של היהודיםתירגום לעברית של פקודות הקיס...

CAHJP Code: 
PL/617
Original name: 

סיסטעם של היהודיםתירגום לעברית של פקודות הקיסרית מריה טרזה ליהודי גליציה

English name: 
A Hebrew translation of Empress Maria Theresa's decrees regarding the Jews of Galicia
Language: 
Country: 
Community: