כתובה דאירכסא של בני הזוג מאיר בן מנחם ובלומה...

CAHJP Code: 
PL/1171
Original name: 

כתובה דאירכסא של בני הזוג מאיר בן מנחם ובלומה בת יעקב, גראדזיסקא, י"ב בטבת תרע"ה (29.12.1914)

Date of item:

from: 
December 29, 1914
Size: 
1
Language: 
Country: 
Origin: 
CAHJP
Site collections: