Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie. Zawieraj protokoły posiedzeń Rady wyznaniowj, dotyczących obrad i omawiania zmian w statucie z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Załke Kanareka, i dołączeniem statutu gminnego.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1898
Size: 
153
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.496
Site collections: