Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.24
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia języka hebrajskiego "Safa barura" w Sasowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5293
Site collections: