Informacja dot. konferencji zjednoczeniowej "Hi...

CAHJP Code: 
HM2/8985.3
Collection name: 
Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Trembowli
Original name: 

Informacja dot. konferencji zjednoczeniowej "Hitachdutu" i "Poalej Syjonu-Prawicy" we Lwowie, które po zjednoczeniu dostały nazwę "Zjednoczona Socjalistyczna Partia "Hitachdut Poalej-Syjon").

Date of item:

from: 
1933
Size: 
6
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.1106