Sprawozdania i korespondencja w sprawie zażalen...

CAHJP Code: 
HM2/8294.3
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania i korespondencja w sprawie zażalenia na Urząd gminy żydowskiej w Przemyślanach.

Date of item:

from: 
1902
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51b, д.378