Korespondencja w sprawie obsadzenia wolnej posa...

CAHJP Code: 
HM2/8291.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie obsadzenia wolnej posady rabinackiej w miejscowościach: Baranów, Bohorodczany, Chrzanów, Jaworów, Kozowa, Krakowiec, Lutowiska, Pomorzany, Pruchnik, Rudnik, Sanok, Stare Miasto, Tyczyn, Wola Michowa.

Date of item:

from: 
1895
Size: 
78
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.51, д.27