"Spis członków lwowskiej Rady wyznaniowej izrae...

CAHJP Code: 
HM2/8609.13
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

"Spis członków lwowskiej Rady wyznaniowej izraelickiej. (1904-1907)."

Date of item:

from: 
1907
Size: 
3
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.701, оп.2, д.1625