Sprawozdanie kasowe Oddziału Drohobyckiego Zwią...

CAHJP Code: 
HM3/1326.14
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Sprawozdanie kasowe Oddziału Drohobyckiego Związku Żydów uczestników walk o niepodległość Polski.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.346, оп.1, д.175