Sprawozdanie dot. akcji antyżydowskiej w Żurakach

CAHJP Code: 
HM2/9133.5
Collection name: 
Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Nadwórnej
Original name: 

Sprawozdanie dot. akcji antyżydowskiej w Żurakach

Date of item:

from: 
1936
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.73, оп.1, д.27