Protokół lustracji gospodarki Zarządu w gminie ...

CAHJP Code: 
HM2/8888.5
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Protokół lustracji gospodarki Zarządu w gminie wyznaniowej żydowskiej Zabłotowa.

Date of item:

from: 
1939
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. И.-Франковск, ф. 9, оп.2, д. 43