Powództwo Bely Neuman z Kołomyji przeciwko Nata...

CAHJP Code: 
HM3/1104.15
Collection name: 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majetkowych Posiadaczy gospodarstw wejskich w Stanisławowie
Original name: 

Powództwo Bely Neuman z Kołomyji przeciwko Natanowi Baranowi, właściciela dóbr Semenówka w sprawie spłacenia zadłużenia pieniężnego.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.93, оп.1, д.23