בית קברות - עבודות שיפוץצילום - קטע מהעתון

CAHJP Code: 
PL - 270
Original name: 

בית קברות - עבודות שיפוץצילום - קטע מהעתון

English name: 
Cemetery - refurbishmentPhotograph - from a newspaper

Date of item:

from: 
1960
Community: