Materiały dot. rejestracji stowarzyszenia "Haco...

CAHJP Code: 
HM2/8668.18
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. rejestracji stowarzyszenia "Hacofim Brit Trumpeldor" w Zabłotowie. Wykaz Komitetu.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.3, д.1129