Materiały dot. wypłaty pensij rabinam i pomocni...

CAHJP Code: 
HM2/8661.5
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. wypłaty pensij rabinam i pomocnikam rabinackim w miejscowościach Kołomyja, Peczeniżyn, Rożniatów, Sołotwina i Kuty.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2088