1.Korespondencja dot. zatwierdzenia na stanowis...

CAHJP Code: 
HM2/8660.2
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

1.Korespondencja dot. zatwierdzenia na stanowisko rabinów i podrabinów Gmin wyznaniowych zydowskich w Sołotwina, Dolinie, Nadwórnej, Żurawnie i Jabłonowie. 2.Materiały dot działalności finansowej Gminy wyznaniowej żydowskiej w Nadwórnej. Lista płatników składki Gminy.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
253
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2062