"Wykaz imionny funkcjonariuszy-Żydów administac...

CAHJP Code: 
HM3/871.09
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Wykaz imionny funkcjonariuszy-Żydów administacji politycznej" w starostwach: Stryj, Halicz, Stanisławów, Peczeniżyn, Dolina, Kałusz.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
9
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.116