W sprawie przedłożenia budżetów gmin żydowskich...

CAHJP Code: 
HM3/727.18
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Rohatynie
Original name: 

W sprawie przedłożenia budżetów gmin żydowskich w: Bursztyn, Bukaczowce, Knihynicze, Rohatyn, oraz w spawie fundacji dobroczynnej im. Mojżesza i Saula Nagelbergów w Rohatynie.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
47
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.567, оп.1, д.78