Okolniki, sprawozdania, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM3/724.03
Collection name: 
Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Stanisławowie
Original name: 

Okolniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. działalności Komitetów lokalnych Ogólno-Żydowskej Partji Pracy w miejscowościach: Stanisławów, Nadwórna, Halicz, Kałusz, Borysław, Rożniatów, RohatynW sprawie również:- o założeniu Komitetów lokalnych OŻPP w: Bohorodczany, Rohatyn- wykazy członków OŻPP i zarzadów w Stanisławowie- ulotki w języku żydowskim;- "Tezy odnośnie kampanii antyklerykalnej" (w języku żydowskim i tłumaczenie na język polski);- protokoły przesłuchania i rewizii aresztowanych członków OŻPP w Stanisławowie;- wykazy członków Związku Strzeleckiego w Stanisławowie (Żydzi i greko-katoliki);- rozporządzenie w sprawie uznania za nielegalną i likwidacji OŻPP

Date of item:

from: 
1933
Size: 
258
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.69, оп.1, д.252