Dot. zgromadzenia komitetu wyborczego "Bundu" d...

CAHJP Code: 
HM3/720.11
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Dot. zgromadzenia komitetu wyborczego "Bundu" do wyborów w gminie wyznaniowej żydowskiej w Śniatynie i delegatów do XXI syjonistycznego Kongresu; zebrań publicznych dla przesłuchania referatów: w Śniatynie - Dr. Cwi Hellera, delegata z Palestyny, Adolfa Liebeskinda, delegata Centrali Stowarzyszenia "Akiba" z Warszawy; w Zabłotowie - delegata Centrali "Keren Kaemet" ze Lwowa Finkla

Date of item:

from: 
1938
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.111