Dot. zatwierdzenia budżetów na lata 1932 i 1934...

CAHJP Code: 
HM3/720.03
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Dot. zatwierdzenia budżetów na lata 1932 i 1934 gminy wyznaniowej żydowskiej w Rożniatowie. Budzety na lata 1932-1934.Lista płatników składki gminy żydowskiej w Rożniatowie na lata 1932, 1935

Date of item:

from: 
1932
Size: 
90
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.7, д.1114