Korespondencja ze starostwami w sprawie Statutu...

CAHJP Code: 
HM3/600.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawie Statutu towarzystwa dla wspierania studentów Żydów we Lwowie (Statut w języku Polskim i Niemeckim); Uniwersytetu ludowego Żydowskiego w Krakowie (Statut);Związku feryalnego akademików żydowskich "Bar-Kochba" w Stanisławowie (Statut); Związku feryalnego postępowej młodzieży akademickiej w Przemyślu (Statut); Stowarzyszenia samopomocy żydowskich słuchaczy szkół wyższych w Tarnowie (Statut).

Date of item:

from: 
1875
Size: 
68
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 58 487