מחבר כותר שנהמיין בסדר יורד
גרוזמן, מאיר צבי תמונות מסביבת המגורים ואמרות קודש של רבינו רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, אביו הקדוש של האדמו"ר רבי מרדכי שרגא (פייבוש) מהוסיאטין זי"ע 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות ואמרות קודש של רבינו רבי ישראל זי"ע (בן רבינו מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע, האדמו"ר השני לבית הוסיאטין 2016
לוסטיג, מרדכי שלום, אח' (ע') תל תלפיות: חצר מלכותו של עטרת תפארת ישראל מרן סבא קדישא מרוז'ין [...] 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות ואמרות קודש של רבינו רבי מנחם נחום (נחומ'ניו) זי"ע, בן הרה"ק רבי שלום יוסף זי"ע, נכד רבינו רבי מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע וחת 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות מסביבת המגורים ואמרות קודש של רבינו רבי מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע (בן רבי ישראל מרוז'ין זי"ע), האדמו"ר הראשון לבית הוסיאטין 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות ואמרות קודש של רבינו רבי משה (משה'ניו) זי"ע, בן הרה"ק רבי שלום יוסף זי"ע, נכד רבינו רבי מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע מהוסיאטין 2016
Aleksiun, Natalia An Invisible Web: Philip Friedman and the Network of Holocaust Research 2016
מאיר, יונתן עלילות הספר העברי וייסורי המחבר הסאטירי 2016
Meir, Jonatan The Discovery and Publication of Joseph Perl's Yiddish Writings 2016
Speggers Schrøder Simonsen, Cecilie Ghettoen i politisk og kulturelt centrum 2016