תמונות מסביבת המגורים ואמרות קודש של רבינו רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, אביו הקדוש של האדמו"ר רבי מרדכי שרגא (פייבוש) מהוסיאטין זי"ע

מחבר: 
גרוזמן, מאיר צבי
כותרת: 
תמונות מסביבת המגורים ואמרות קודש של רבינו רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, אביו הקדוש של האדמו"ר רבי מרדכי שרגא (פייבוש) מהוסיאטין זי"ע
פורסם ב: 
גרוזמן, מאיר צבי, ראיתי צדיק – אלבום: קובץ תמונות של אדמור"י בית הוסיאטין בליווי אמרות קודש, הנהגות, עובדות ומעשים, 45-20
מקום פרסום: 
פתח תקוה
תאריך: 
2016
שפה: