תמונות מסביבת המגורים ואמרות קודש של רבינו רבי מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע (בן רבי ישראל מרוז'ין זי"ע), האדמו"ר הראשון לבית הוסיאטין

מחבר: 
גרוזמן, מאיר צבי
כותרת: 
תמונות מסביבת המגורים ואמרות קודש של רבינו רבי מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע (בן רבי ישראל מרוז'ין זי"ע), האדמו"ר הראשון לבית הוסיאטין
פורסם ב: 
גרוזמן, מאיר צבי, ראיתי צדיק – אלבום: קובץ תמונות של אדמור"י בית הוסיאטין בליווי אמרות קודש, הנהגות, עובדות ומעשים, 73-46
מקום פרסום: 
פתח תקוה
תאריך: 
2016
שפה: