מופלגים בענוה ובהצנע לכת: אדמו"ר הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב זצ"ל, אחיו הגדול הרה"ק ר' חיים אהרן זצ"ל, אחיו הצעיר הרה"ק רבי דוב

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
מופלגים בענוה ובהצנע לכת: אדמו"ר הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב זצ"ל, אחיו הגדול הרה"ק ר' חיים אהרן זצ"ל, אחיו הצעיר הרה"ק רבי דוב בער זצ"ל, והקו המשותף ביניהם (במלאת ששים שנה להסתלקות הרה"ק רבי דוב בער)
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, (מהדורה ראשונה – אלול תש"ע [2010]), 235—254 (מקור: 'מסילות', כז, חשון תשנ"ז, עם הוספות)
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: 
הערות: 

על הרב חיים אהרן פרידמן – 244—245