ראטענשטרייך אפרים-פישל

כותרת: 
ראטענשטרייך אפרים-פישל
פורסם ב: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 8, 371-370
מוציא לאור: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1981
שפה: