החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה: החת"ם סופר; ר' צבי אלימלך מדינוב; ר' יוסף-יוזל הורוויץ מנובהרדוק; הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק; הח

מחבר: 
בראון, בנימין
כותרת: 
החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה: החת"ם סופר; ר' צבי אלימלך מדינוב; ר' יוסף-יוזל הורוויץ מנובהרדוק; הגרי"ז סולובייצ'יק מבריסק; החזון איש'
פורסם ב: 
דיני ישראל,‏ כ-כא (2001), 123—237
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
2001
שפה: 
הערות: 

כולל הפרק 'החמרה בשל מדרגתו הגבוהה של המחמיר: ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב' (178—192)