שרה שענירער, א שניידערין אין פוילן, די גרינדערין פון רעליגיעזער ערציהונג פאר מיידלעך

מחבר: 
שורין, אהרן בן-ציון
כותרת: 
שרה שענירער, א שניידערין אין פוילן, די גרינדערין פון רעליגיעזער ערציהונג פאר מיידלעך
פורסם ב: 
פארווערטס, 3.5.1955, 6, 3
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1955
הערות: 

ובעברית: 'שרה שנירר, מייסדת תנועת 'בית יעקב' העולמית', קשת גבורים, ד: דמויות באופק היהודי של דור אחרון, מוסד הרב קוק, ירושלים 2004, 214—218