ערעור מעמדה של 'אמונת חכמים' באספקלריה של הסאטירה העברית במאה התשע-עשרה

מחבר: 
פרידלנדר, יהודה
כותרת: 
ערעור מעמדה של 'אמונת חכמים' באספקלריה של הסאטירה העברית במאה התשע-עשרה
פורסם ב: 
דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, הקונגרס נערך בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים באוניברסיטה העברית, ירושלים, ט-כא במנחם אב תשל"ג – 13—19 באוגוסט 1973, ג', 376-363
מוציא לאור: 
האיגוד העולמי למדעי היהדות
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1977
שפה: 
הערות: 

כולל החלק 'ב. 'אמונת חכמים' בסאטירה של יהושע העשיל שור' (369—376).

ובגרסה מורחבת: 'מעמדה של 'אמונת חכמים' בסאטירה העברית במאה התשע-עשרה', פרידלנדר, יהודה, בין הלכה להשכלה: מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 2004, 138—177: ושם הפרק 'ג. ''אמונת חכמים' בסאטירה של יהושע השיל שור' (160—172).