תולדות הרב הגאון החוקר והמבקר בחכמת ישורון מו"ה שלמה יהודה ליב הכהן ראפפארט זצ"ל

מחבר: 
פוריאס אהרן הכהן
כותרת: 
תולדות הרב הגאון החוקר והמבקר בחכמת ישורון מו"ה שלמה יהודה ליב הכהן ראפפארט זצ"ל
פורסם ב: 
השחר, 1 (תרכ"ט, 1869), במספור נפרד, חוברות 7 (ניסן)/ 8 (אייר) – 11—12 (אב-אלול)
מקום פרסום: 
וינה
תאריך: 
1869
שפה: 
הערות: 

וכפרסום בפני עצמו: תולדות שלמה יהודה ליב ראפפארט, וינה 1870