קול נהי, על מות הרב הגאון, החכם השלם, החוקר הגדול, המבקר המפואר המליץ המפורסם, מו"הרר שלמה יהודה ראפאפארט הכהן, רב"ד דק"ק פראג [..

מחבר: 
שפיץ, יום טוב
כותרת: 
קול נהי, על מות הרב הגאון, החכם השלם, החוקר הגדול, המבקר המפואר המליץ המפורסם, מו"הרר שלמה יהודה ראפאפארט הכהן, רב"ד דק"ק פראג [...],ליום שלישי לחג הסכות תרכ"ח לפ"ק, הובא לבית מועד לכל חי ביום החמישי לימי החג [...]
מקום פרסום: 
פראג
תאריך: 
1867
שפה: