ראזענצווייג בנציון (בענעדיקט)

מחבר: 
רייזן, זלמן
כותרת: 
ראזענצווייג בנציון (בענעדיקט)
פורסם ב: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 4, מהדורה שנייה מורחבת, 179-177
מוציא לאור: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
מקום פרסום: 
וילנה
תאריך: 
1929
שפה: