מספד רב: כי נפל ממנו [...] מוהר"ר מאיר [...]

מחבר: 
מרגליות, אפרים זלמן
כותרת: 
מספד רב: כי נפל ממנו [...] מוהר"ר מאיר [...]
מקום פרסום: 
למברג
תאריך: 
1815
שפה: 
הערות: 

2 – בתוך ספרו: שמונה ספרים נפתחים, מכון משנת דוד, ירושלים תשנ"ח