צאנגען בנציון

מחבר: 
רייזן, זלמן
כותרת: 
צאנגען בנציון
פורסם ב: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 3, מהדורה שנייה מורחבת, 243-242
מוציא לאור: 
ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין
מקום פרסום: 
וילנה
תאריך: 
1929
שפה: