מרן האדמו"ר הקוה"ט בעל 'דברי שלמה מטשורטקוב זצוק"ל: ליום ההילולא ט"ו במרחשון

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
מרן האדמו"ר הקוה"ט בעל 'דברי שלמה מטשורטקוב זצוק"ל: ליום ההילולא ט"ו במרחשון
פורסם ב: 
מסילות, כ"ו (טבת תשנ"ו), 11—23.
מקום פרסום: 
בני-ברק
תאריך: 
1996
הערות: 

ושוב: 'הקדושה שהביאה לענווה האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב זצוק"ל', שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, ירושלים, כסלו תשע"א [2010], 263—282 (מהדורה ראשונה – אלול תש"ע [2010]).