י"א באלול בחסידויות רוז'ין: הרה"ק רבי שלום יוסף והרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה זיע"א

מחבר: 
שפיגל, ישראל
כותרת: 
י"א באלול בחסידויות רוז'ין: הרה"ק רבי שלום יוסף והרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה זיע"א
פורסם ב: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, 86-73
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2010
שפה: 
הערות: 

על הרב שלום יוסף פרידמן – 76—85;
מהדורה ראשונה – 2010