ווילהעלם פעלדמאן: דער גיך-פארגעסענער קריטיקער פון שער פוילישער ליטעראטור

מחבר: 
פינקלשטיין, לאו
כותרת הפרסום: 
ווילהעלם פעלדמאן: דער גיך-פארגעסענער קריטיקער פון שער פוילישער ליטעראטור
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, 2, חוברת 66 (7.8.1925), 4—5
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1925
שפה: