מזמור לתודה: לכבוד החכם [...] שמחה פינסקער נ"י כעת בעיר וויען, אשר כבדני בספרו ליקוטי קדמוניות [...] חנוכה שנת תרכ"א לפ"ק

מחבר: 
דוקס, יהודה לייב
כותרת: 
מזמור לתודה: לכבוד החכם [...] שמחה פינסקער נ"י כעת בעיר וויען, אשר כבדני בספרו ליקוטי קדמוניות [...] חנוכה שנת תרכ"א לפ"ק
פורסם ב: 
כוכבי יצחק, 26 (1861), 21—22
מקום פרסום: 
וינה
תאריך: 
1861
שפה: 
הערות: 

שיר