לדמות דיוקנו של ר' זאב וואלף פאהרילע וספריו

מחבר: 
שנהב-אלפנביין, ישראל
כותרת: 
לדמות דיוקנו של ר' זאב וואלף פאהרילע וספריו
פורסם ב: 
תלפיות, ז, חוברת א (תשרי תשי"ח), 244—249
תאריך: 
1958
שפה: 
הערות: 

ושוב: 'לדמות דיוקנו של זאב וואלף פאהרילע', אדלר, י. נ., ישראל אלפנביין ויצחק מרגלית (ע'), ספר זכרון לי. ז. פרישברג, ועד החינוך הארצי של המזרחי – הפועל המזרחי, ניו-יורק 1958, 65—73