על שני ספרים

מחבר: 
פרידלנדר, יוסף
כותרת: 
על שני ספרים
פורסם ב: 
גזית, כרך 29, חוברת ט-יב (345—348), דצמבר 1972 – מרץ 1973, 90—92
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1972
שפה: 
הערות: 

בפתח הפרק 'פולמוס דב סדן', על ספרו 'פולמוס ושווה פולמוס'