מהארכיון של ד"ר דוד נימרק: מהארכיון של מנוח ד"ר דוד ניימארק (ממכתבי המנוח ד"ר צבי מאלטער לדוד ניימארק) (מהשנים 1901—1922)

כותרת הפרסום: 
מהארכיון של ד"ר דוד נימרק: מהארכיון של מנוח ד"ר דוד ניימארק (ממכתבי המנוח ד"ר צבי מאלטער לדוד ניימארק) (מהשנים 1901—1922)
מקור פורסם ב: 
התרן, שנה 11, גיליון 4, יולי 1925, 61—74
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1925
שפה: