קונטרס אגרות ותשובות מאת הגאון רבי מאיר אריק [...] אל תלמידו רבי ראובן מרגליות; יוצאים לאור מכ"י בשנת המ"ט לפטירת הגאון רבי ראובן

מחבר: 
אריק, מאיר
כותרת: 
קונטרס אגרות ותשובות מאת הגאון רבי מאיר אריק [...] אל תלמידו רבי ראובן מרגליות; יוצאים לאור מכ"י בשנת המ"ט לפטירת הגאון רבי ראובן מרגליות, עש"ק ז' אלול תשל"א (ספרי הוצאת אהבת שלום, 596)
מוציא לאור: 
אהבת שלום
מקום פרסום: 
מודיעין עלית
תאריך: 
2019
שפה: 
הערות: 

כולל המאמר: ויינברגר, חנניה ליפא, 'איש הזוהר, החסידות והמרגליות הרה"ג הרב ראובן מרגליות' (ה-ח)