ראשית החינוך המזרחי בארץ ישראל (זכרונות מניסן תרס"ה עד אדר תרס"ט)

מחבר: 
בן-פתחיה, אברהם
כותרת: 
ראשית החינוך המזרחי בארץ ישראל (זכרונות מניסן תרס"ה עד אדר תרס"ט)
פורסם ב: 
מימון, יהודה לייב (ע'), יובל המזרחי: קובץ תורני, מדעי, ספרותי ליובל החמשים של המזרחי (אדר תרס"ב – אדר תשי"ב), רפט-רצט
מוציא לאור: 
ארגון 'עזרא-נחמיה' בתוך הסתדרות המזרחי, בסיוע מוסד הרב קוק
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1952
שפה: 
הערות: 

כולל תתי-הפרק מ'הרב ד"ר זליגר מנהל בית הספר' ועד 'חלל ריק, דכאון ופתח-תקוה חדש' (רצא-רצה)