פרשת שאול וואהל בחילופי מכתבים בין רצ"ה חיות ורמ"ש גירונדי

מחבר: 
פוגלמן-גולדפלד, נעמי
כותרת: 
פרשת שאול וואהל בחילופי מכתבים בין רצ"ה חיות ורמ"ש גירונדי
פורסם ב: 
סיני, שנה 43, כרך פד (תשל"ט), רסו-רע
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1979
שפה: